Hoge Raad 15 januari 2016

ECLI:NL:HR:2016:70

Datum: 15-01-2016

Rechtsgebiedenregister: Verbintenissenrecht, Burgerlijk procesrecht

Contractenrecht. Schadevergoeding wegens ontbinding handelstransactie. Wettelijke handelsrente (art. 6:119a BW)? Overige klachten art. 81 lid 1 RO (art. 74 Weens Koopverdrag; dekkingskoop?) .

Spreker(s)

mr-v2.-ROUNDEL.jpg
mr. dr. Luuk Reurich

raadsheer plaatsvervanger Gerechtshof Den Haag, rechter plaatsvervanger Rechtbank Noord-Holland

Bekijk profiel