Hoge Raad 15 januari 2021

ECLI:NL:HR:2021:61

Datum: 15-01-2021

Onderwerp(en): Buiten-contractuele beroepsaansprakelijkheid

Rechtsgebiedenregister: Verbintenissenrecht, Ondernemingsrecht, Transport- en handelsrecht

HR stelt de verzoeken tot wraking buiten behandeling.

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: