Gerechtshof Den Haag 12 februari 2024 Gerechtshof Amsterdam 6 februari 2024 Gerechtshof Amsterdam 23 januari 2024 Parket bij de Hoge Raad 12 januari 2024 Hoge Raad 22 december 2023 Bekijk alles
ECLI:NL:HR:2022:1114 Hoge Raad 15 juli 2022

ECLI:NL:HR:2022:1114

Datum: 15-07-2022

Onderwerp: Inleiding

Rechtsgebiedenregister: Ondernemingsrecht

Vindplaats: Extern


Rechtspersonenrecht. Verbodenverklaring en ontbinding van informele vereniging (motorclub) (art. 2:20 BW) en verklaring voor recht dat werkzaamheid van corporatie (wereldwijde motorclub) in strijd is met openbare orde (art. 10:122 BW). Klachten: strijd met hoor en wederhoor en betrekken niet-verifieerbare stukken in bewijsoordeel; onjuiste toerekeningsmaatstaf bij art. 2:20 BW; onvoldoende getoetst aan proportionaliteit en noodzaak verbod; oordeel of voortzetting werkzaamheden strafbaar is (art. 140 lid 2 WvS) is aan strafrechter voorbehouden.

Ga naar uitspraak