Hoge Raad 15 juni 2018

ECLI:NL:HR:2018:915

Datum: 15-06-2018

Onderwerp(en): Opzegging en ontbinding

Rechtsgebiedenregister: Verbintenissenrecht, Ondernemingsrecht, Transport- en handelsrecht, Verzekeringsrecht, Letselschaderecht, Burgerlijk procesrecht, Vastgoedrecht

Wetsartikelen: Art. 81 lid 1 RO, Art. 7:850 BW, Art. 6:265 BW, Art. 6:261 lid 1 BW, Art. 6:261 lid 2 BW, Art. 7:850 lid 1 BW, Art. 6:154 BW

Borgtocht (art. 7:850 BW). Vraag of borgtochtovereenkomst op grond van art. 6:265 BW ontbonden kan worden. Wederkerige overeenkomst (art. 6:261 lid 1 BW)? Rechtsbetrekking die strekt tot wederzijds verrichten van prestaties (art. 6:261 lid 2 BW)? Schending zorgvuldigheidsverplichting door schuldeiser.

Spreker(s)

mr.-Toine-de-Bie.jpg
mr. Toine de Bie

senior raadsheer Gerechtshof Amsterdam, docent Universiteit van Amsterdam

Bekijk profiel
hendrik-wammes-doek.jpg
mr. dr. Hendrik Wammes

raadsheer Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, gastdocent burgerlijk recht Radboud Universiteit, lid geschillencommissie Kifid

Bekijk profiel

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: