Hoge Raad 15 juni 2018

ECLI:NL:HR:2018:915

Datum: 15-06-2018

Onderwerp(en): Borgtocht, Wederkerige overeenkomst

Rechtsgebiedenregister: Verbintenissenrecht, Transport- en handelsrecht, Verzekeringsrecht, Letselschaderecht, Vastgoedrecht

Wetsartikelen: Art. 81 lid 1 RO, Art. 7:850 BW, Art. 6:265 BW, Art. 6:261 lid 1 BW, Art. 6:261 lid 2 BW, Art. 7:850 lid 1 BW, Art. 6:154 BW

Borgtocht (art. 7:850 BW). Vraag of borgtochtovereenkomst op grond van art. 6:265 BW ontbonden kan worden. Wederkerige overeenkomst (art. 6:261 lid 1 BW)? Rechtsbetrekking die strekt tot wederzijds verrichten van prestaties (art. 6:261 lid 2 BW)? Schending zorgvuldigheidsverplichting door schuldeiser.

Spreker(s)

mr.-A.V.T.-de-Bie-image.jpg
mr. Toine de Bie

senior raadsheer gerechtshof Amsterdam, parttime docent privaatrecht Universiteit van Amsterdam

Bekijk profiel
mr-v2.-dr.-L.-Reurich-image.jpg
mr. dr. Luuk Reurich

raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag en rechter-plaatsvervanger Rechtbank Noord-Holland

Bekijk profiel

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: