Hoge Raad 15 maart 2019

ECLI:NL:HR:2019:354

Datum: 15-03-2019

Onderwerp(en): Besluitaansprakelijkheid

Rechtsgebiedenregister: Verbintenissenrecht, Ondernemingsrecht, Transport- en handelsrecht, Letselschaderecht

Wetsartikelen: Art. 6:162 BW, Art. 81 lid 1 RO, Art. 6:162 lid 1 BW

Onrechtmatige overheidsdaad. Besluitaansprakelijkheid. Maatstaf voor condicio sine qua non-verband tussen onrechtmatig besluit en gestelde schade. HR 6 januari 2017, ECLI:NL:HR:2017:18 (UWV). Vergelijking met de hypothetische situatie dat geen onrechtmatig besluit was genomen.