Hoge Raad 15 maart 2013

ECLI:NL:HR:2013:BY4558

Datum: 15-03-2013

Onderwerp(en): Procesrecht en faillissement

Rechtsgebiedenregister: Burgerlijk procesrecht

Faillissementsprocesrecht. Procedure die voldoening van een verbintenis uit de boedel ten doel heeft, op de voet van art. 28 lid 2 Fw overgenomen door curator. Beschikking rechter-commissaris op verzoek curator tot aangaan schikking; hoger beroep daartegen door failliet niet-ontvankelijk. Belanghebbende in de zin van art. 67 Fw. Procespositie van gefailleerde in door curator overgenomen procedure, belang van de boedel. (Samenhang met 12/01977 en 12/01978)

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: