Hoge Raad 15 mei 2020

ECLI:NL:HR:2020:889

Datum: 15-05-2020

Onderwerp(en): Verjaring van rechtsvorderingen

Rechtsgebiedenregister: Verbintenissenrecht, Ondernemingsrecht, Transport- en handelsrecht, Verzekeringsrecht

Aansprakelijkheidsrecht. Verzekeringsrecht. Regresvordering tussen verzekeraars ex art. 7:961 BW. Aanvang verjaringstermijn van regresvordering; art. 3:310 lid 1 BW; HR 6 april 2012, ECLI:NL:HR:2012:BU3784 (ASR/Achmea). Ingangsdatum wettelijke rente; datum waarop verzuim is ingetreden (art. 6:83 onder c BW).

Spreker(s)

prof.-mr.-Anne-Keirse.jpg
prof. mr. Anne Keirse

raadsheer Gerechtshof Amsterdam, hoogleraar burgerlijk recht Universiteit Utrecht

Bekijk profiel
mr.FlipvanHuizen_800x600_D_1215.jpg
mr. Flip van Huizen

advocaat Flip Legal Insurance & Trade

Bekijk profiel