Hoge Raad 26 april 2024 Hoge Raad 5 april 2024 Parket bij de Hoge Raad 5 april 2024 Hoge Raad 15 maart 2024 Hoge Raad 8 maart 2024 Bekijk alles
ECLI:NL:HR:2020:889 Hoge Raad 15 mei 2020

ECLI:NL:HR:2020:889

Datum: 15-05-2020

Onderwerp: Regresvordering

Rechtsgebiedenregister: Verbintenissenrecht, Ondernemingsrecht, Transport- en handelsrecht, Verzekeringsrecht

Vindplaats: Avdr.nl

Aansprakelijkheidsrecht. Verzekeringsrecht. Regresvordering tussen verzekeraars ex art. 7:961 BW. Aanvang verjaringstermijn van regresvordering; art. 3:310 lid 1 BW; HR 6 april 2012, ECLI:NL:HR:2012:BU3784 (ASR/Achmea). Ingangsdatum wettelijke rente; datum waarop verzuim is ingetreden (art. 6:83 onder c BW).

Ga naar uitspraak
Spreker(s)

prof. mr. Anne Keirse

raadsheer Gerechtshof Amsterdam hoogleraar burgerlijk recht Universiteit Utrecht