Hoge Raad 15 november 2015

2020 ECLI:NL:HR:2019:1789

Datum: 15-11-2019

Onderwerp(en): Verrekeningsbevoegdheid

Rechtsgebiedenregister: Verbintenissenrecht, Insolventierecht

Faillissementsrecht. Contractuele uitbreiding verrekeningsbevoegdheid. Strijd met art. 53 Fw? Wederkerigheidsvereiste.