Hoge Raad 15 september 2006

ECLI:NL:HR:AX5381

Datum: 15-09-2006

Onderwerp(en): Aanvulling feitelijke grondslag, Rolverdeling tussen rechter en partijen

Rechtsgebiedenregister: Burgerlijk procesrecht

Wetsartikelen: Art. 24 Rv., Art. 149 Rv.

Spreker(s)

Prof-v2.mr.-M.J.A.M.-Ahsmann-image.jpg
prof.mr. M.J.A.M. Ahsmann

bijzonder hoogleraar Rechtspleging Faculteit der Rechtsgeleerdheid afdeling Civiel recht

Bekijk profiel
prof-v2.-mr.-W.D.H.-Asser-image.jpg
prof. mr. Daan Asser

hoogleraar Burgerlijk Procesrecht Universiteit Leiden

Bekijk profiel

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: