Hoge Raad 15 september 2006

ECLI:NL:HR:AX5381

Datum: 15-09-2006

Onderwerp(en): Aanvulling feitelijke grondslag

Rechtsgebiedenregister: Burgerlijk procesrecht

Wetsartikelen: Art. 24 Rv., Art. 149 Rv.

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: