Hoge Raad 16 april 2019

ECLI:NL:HR:2019:619

Datum: 16-04-2019

Onderwerp(en): Noodweerexces

Rechtsgebiedenregister: Strafrecht

Rijden terwijl verdachte wist of redelijkerwijs moest weten dat rijbewijs ongeldig was verklaard, art. 9.2 WVW 1994. Strafmotivering (2 weken gevangenisstraf), art. 359.6 Sv. Voldaan aan art. 359.6 Sv door te verwijzen naar eerdere veroordeling(en) wegens soortgelijke feiten en LOVS-oriëntatiepunten en te overwegen dat en waarom niet kan worden volstaan met opleggen van taakstraf, zoals door raadsman betoogd? Strafmotivering bevat in strijd met art. 359.6 Sv geen opgave van redenen die i.h.b. hebben geleid tot keuze van opleggen van vrijheidsbenemende straf. Dat verzuim leidt ex art. 359.8 Sv tot nietigheid (vgl. ECLI:NL:HR:2016:2202). Volgt partiële vernietiging en terugwijzing. Samenhang met 17/05259.

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: