Hoge Raad 16 december 2016

ECLI:NL:HR:2016:2884

Datum: 16-12-2016

Onderwerp(en): Nietigheden

Rechtsgebiedenregister: Verbintenissenrecht

Contractenrecht. Koopovereenkomst woning met agrarische bestemming. Uitleg gedingstukken; beroep op dwaling (art. 6:228 BW)? Verhouding mededelingsplicht en onderzoeksplicht; eigen schuld, art. 6:101 lid 1 BW. Samenhang met 15/04731 en 15/04491.

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: