Hoge Raad 16 december 2016

ECLI:NL:HR:2016:2879

Datum: 16-12-2016

Onderwerp(en): Hoor en wederhoor

Rechtsgebiedenregister: Burgerlijk procesrecht

Wetsartikelen: Art. 82 Rv., Art. 83 Rv., Art. 84 Rv., Art. 84 lid 4 Rv.

Procesrecht. Onteigening. Vervolg op HR 11 december 2015, ECLI:NL:HR:2015:3563. Uitspraak van ABRvS door partij toegezonden aan rechtbank nadat vonnis was bepaald. Schending diverse procesrechtelijke voorschriften en beginselen; hoor en wederhoor.

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: