Hoge Raad 16 februari 2010

ECLI:NL:HR:2010:BK8537

Datum: 16-02-2010

Onderwerp(en): Waterdichte schottentheorie

Rechtsgebiedenregister: Strafrecht

Gesloten stelsel van rechtsmiddelen. Gebreken van een aan een vordering tot bewaringstelling voorafgaande inverzekeringstelling kunnen geen zelfstandige grond vormen voor afwijzing van deze vordering en dus ook niet voor afwijzing van een vordering tot gevangenhouding (vgl. HR NJ 1989, 510). Het Hof heeft dat miskend zodat de bestreden beschikking niet in stand kan blijven.

Spreker(s)

mr.-Ronald-van-Vuure.jpg
mr. Ronald van Vuure

rechter Rechtbank Overijssel

Bekijk profiel