Hoge Raad 16 juli 2021

ECLI:NL:HR:2021:1172

Datum: 16-07-2021

Onderwerp(en): Onrechtmatige daad

Rechtsgebiedenregister: Verbintenissenrecht, Ondernemingsrecht, Transport- en handelsrecht

Productaansprakelijkheid. Vervaltermijn van art. 6:191 lid 2 BW. In het verkeer brengen van product. Is uit vier onderdelen samengestelde heupprothese een product?

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: