Hoge Raad 16 maart 2007

ECLI:PHR:2007:AZ1490

Datum: 16-03-2007

Onderwerp(en): Mondelinge behandeling, Niet verplicht comparitie uit te stellen

Rechtsgebiedenregister: Burgerlijk procesrecht

Wetsartikelen: Art. 6 EVRM, Art. 130 Rv., Art. 80 RO, Art. 332 lid 1 Rv., Art. 80 lid 1 RO, Art. 332 Rv., Art. 7:685 lid 11 BW, Art. 134 (oud) Rv., Art. 38 (oud) RO, Art. 66 (oud) ABW

Spreker(s)

Prof-v2.mr.-M.J.A.M.-Ahsmann-image.jpg
prof.mr. M.J.A.M. Ahsmann

bijzonder hoogleraar Rechtspleging Faculteit der Rechtsgeleerdheid afdeling Civiel recht

Bekijk profiel
prof-v2.-mr.-W.D.H.-Asser-image.jpg
prof. mr. Daan Asser

hoogleraar Burgerlijk Procesrecht Universiteit Leiden

Bekijk profiel

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: