Hoge Raad 16 maart 2018

ECLI:NL:HR:2018:365

Datum: 16-03-2018

Onderwerp(en): VARIA

Rechtsgebiedenregister: Gezondheidsrecht

Beroepsaansprakelijkheid arts. Na bevalling d.m.v. keizersnede waarbij verlostang is gebruikt, blijkt kind hoge dwarslaesie te hebben. Is sprake van beroepsfout? Exhibitievordering (art. 843a Rv) tot overlegging rapport met bevindingen van door gynaecoloog en ziekenhuis geraadpleegde radioloog; betekenis Wbp in dat verband. Aan informatievoorziening door gynaecoloog en ziekenhuis te stellen eisen. Weging deskundigenrapporten.

Spreker(s)

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: