Hoge Raad 17-07-2020

ECLI:NL:HR:2020:1314

Datum: 17-07-2020

Onderwerp(en): Crisismaatregel

Rechtsgebiedenregister: Psychiatrisch patiëntenrecht

Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz). Machtiging tot voortzetting crisismaatregel (art. 7:7 en 7:8 Wvggz). Is officier van justitie niet-ontvankelijk in zijn verzoek tot voortzetting crisimaatregel op de grond dat de burgemeester niet bevoegd was tot het nemen van de crisismaatregel (art. 7:1 Wvggz)?

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: