ECLI:NL:HR:2020:743

Datum: 17-04-2020

Onderwerp: Merkenrecht & modelrecht: bevoegdheid

Rechtsgebiedenregister: Intellectueel eigendomsrecht

Vindplaats: Extern

Cassatie in het belang der wet. Vervolg op HR 2 november 2018, ECLI:NL:HR:2018:2027 en HvJEU 21 november 2019, ECLI:EU:C:2019:998. Art. 90 en 81 Gemeenschapsmodelverordening. Art. 3 Uitvoeringswet EG-verordening betreffende Gemeenschapsmodellen. Laat de GModVo ruimte voor bij de wet aangewezen exclusieve bevoegdheid van de rechtbank Den Haag in zaken waarin voorlopige en beschermende maatregelen worden gevraagd inzake inbreuk op een Gemeenschapsmodel?

Ga naar uitspraak