Hoge Raad 17 april 2020

ECLI:NL:HR:2020:717

Datum: 17-04-2020

Onderwerp(en): Vordering in reconventie

Rechtsgebiedenregister: Verbintenissenrecht, Cassatie

Wetsartikelen: Art. 6:248 lid 2 RV.

Contractenrecht. Is akte van hoofdelijkheid vernietigbaar wegens bedrog of dwaling? Miskenning van afzonderlijke grondslag van reconventionele vordering. Motivering van oordeel over toepassing van art. 6:248 lid 2 BW.

Spreker(s)

mr.-M.E.-Bruning-image.jpg
mr. Menno Bruning

Lawyers' Specialist (L'S Cassatie), advocaat bij de Hoge Raaden raadsheer-plaatsvervanger

Bekijk profiel
mr-v2.-D.-Rijpma-image.jpg
mr. Derk Rijpma

Rijpma Cassatie & Litigation, advocaat bij de Hoge Raad

Bekijk profiel

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: