Hoge Raad 17 april 2020

ECLI:NL:HR:2020:723

Datum: 17-04-2020

Uitspraak naam: Medline

Onderwerp(en): Is een werknemer bevoegd de nakoming van re-integratieverplichitngen op te schorten als de werkgever niet voldoet aan zijn verbintenis tot loondoorbetaling tijdens ziekte?

Rechtsgebiedenregister: Sociaal-zekerheidsrecht, Verbintenissenrecht, Arbeidsrecht

Wetsartikelen: Art. 7:629 BW, Art. 6:262 lid 1 BW, Art. 6:52 lid 1 BW

Arbeidsrecht, verbintenissenrecht. Verplichting werkgever tot loondoorbetaling bij arbeidsongeschiktheid werknemer, art. 7:629 BW. Mag werknemer re-integratieverplichtingen opschorten bij niet nakoming loondoorbetaling over verstreken periode? Tegenover elkaar staande verplichtingen? Art. 6:262 lid 1 BW. Voldoende samenhang tussen loonvordering en re-integratieverbintenis? Art. 6:52 lid 1 BW.

Spreker(s)

Peter-Jansen.jpg
mr. Peter Jansen

senior rechter Rechtbank Noord-Holland

Bekijk profiel
mr_Mark-Diebels.jpg
mr. Mark Diebels

advocaat KZO|O13 advocaten raadsheer plaatsvervanger Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

Bekijk profiel
mr.-Danielle-Pinedo.jpg
mr. Danielle Pinedo

advocaat Baker McKenzie Amsterdam N.V.

Bekijk profiel
Ben-van-Meurs-800x600.jpg
mr. Ben van Meurs

advocaat KampsVanBaar Advocaten

Bekijk profiel
mrEmilVerheul_800x600_0302.jpg
mr. Emil Verheul

universitair docent Rijksuniversiteit Groningen universitair docent privaatrecht

Bekijk profiel