Art. 81 lid 1 RO. Wet Bopz. Voorlopige machtiging. Faxbericht door advocaat van betrokkene gezonden aan de rechtbank na afloop van de mondelinge behandeling. Was de rechtbank gehouden de inhoud van dit faxbericht in de beoordeling te betrekken?

Spreker(s)

Peter-de-Beer.jpg
mr. drs. Peter de Beer

senior rechter Rechtbank Zeeland-West-Brabant

Bekijk profiel