Medeplegen diefstal d.m.v. valse sleutels, art. 311.1.4 en 3.11.1.5 Sr. Ad 1. Kan tanken van brandstof met een gestolen tankpas worden aangemerkt als diefstal? Ad 2. Sprake van medeplegen? Ad. 1. Hof heeft o.m. vastgesteld dat bij een tankstation is getankt met gebruikmaking van een gestolen tankpas. O.m. op basis daarvan heeft Hof geoordeeld dat sprake is van het, met het in art. 310 Sr bedoelde oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening, wegnemen van diesel die aan dat tankstation toebehoorde. Dat oordeel getuigt niet van een onjuiste rechtsopvatting en is niet onbegrijpelijk. De enkele mogelijkheid dat het tankstation a.g.v. het gebruik van de gestolen tankpas op enig moment betaling heeft ontvangen van door verdachte weggenomen diesel, staat niet in de weg aan ’s Hofs oordeel dat die diesel t.t.v. het wegnemen (nog) aan het tankstation toebehoorde in de zin van art. 310 Sr. Die mogelijkheid is bovendien niet onverenigbaar met ’s Hofs oordeel dat verdachte, als (mede)gebruiker van de gestolen tankpas, bij het tanken van de diesel bij het tankstation handelde met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening van die diesel. Opmerking verdient nog dat gedrag als waarvan hier sprake is op verschillende manieren en ook op basis van verschillende delicten kan worden tenlastegelegd. Wanneer dergelijk gedrag tot de tll. en bewezenverklaring van meerdere feiten zou leiden, bieden i.h.b. art. 55 en 56 Sr bescherming tegen onevenredige aansprakelijkheid en bestraffing (vgl. ECLI:NL:HR:2017:1111). Ad. 2. Slagende bewijsklacht medeplegen. Volgt partiële vernietiging en terugwijzing. CAG: anders t.a.v. kwalificatie van diefstal.

Spreker(s)

mr.-Rob-Baumgardt-doek-1.jpg
mr. Rob Baumgardt

advocaat Baumgardt Strafcassatie Advocatuur

Bekijk profiel
prof.-mr.-Dirk-Herman-de-Jong.jpg
prof. mr. Dirk Herman de Jong

emeritus hoogleraar Rijksuniversiteit Groningen, straf- en strafprocesrecht

Bekijk profiel
mr.-Gerlof-Meijer.jpg
mr. Gerlof Meijer

senior rechter Rechtbank Overijssel, auteur, docent en theatermaker

Bekijk profiel
mr.-Ronald-van-Vuure.jpg
mr. Ronald van Vuure

rechter Rechtbank Overijssel

Bekijk profiel

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: