Parket bij de Hoge Raad 26 januari 2024 Hoge Raad 12 januari 2024 Hoge Raad 22 december 2023 Hoge Raad 22 december 2023 Gerechtshof 's-Hertogenbosch 22 december 2023 Bekijk alles
ECLI:NL:HR:2006:AU5663 Hoge Raad 17 februari 2006

ECLI:NL:HR:2006:AU5663

Datum: 17-02-2006

Onderwerp: Twee conclusie regel

Overige onderwerpen: Eigen risico van opschorting

Rechtsgebiedenregister: Verbintenissenrecht, Burgerlijk procesrecht

Vindplaats: Avdr.nl

Geschil over de niet-nagekomen betalingsverplichtingen uit hoofde van een leaseovereenkomst m.b.t. mini-fotolaboratorium; beroep door lessee op dwaling wegens onjuiste voorstelling van zaken omtrent de ouderdom en daarmee van de feitelijke waarde van de machine; verboden aanvulling van feitelijke grondslag; toepassing van exoneratiebeding als de schade is te wijten aan opzet of bewuste roekeloosheid van de schuldenaar?, derogerende werking van redelijkheid en billijkheid; beroep op opschortingsrecht, mededelingsplicht schuldenaar.

Ga naar uitspraak
Spreker(s)

prof. mr. Gert van Rijssen

raadsheer Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden bijzonder hoogleraar rechtspraak Radboud Universiteit Nijmegen

mr. Emil Verheul

universitair docent Rijksuniversiteit Groningen universitair docent privaatrecht