Hoge Raad 17 februari 2006

ECLI:NL:HR:2006:AU4616

Datum: 17-02-2006

Onderwerp(en): Informatieplicht

Rechtsgebiedenregister: Burgerlijk procesrecht

Wetsartikelen: Art. 180 Rv., Art. 6 Hnw, Art. 5 Hnw, Art. 154 lid 1 Rv.

Geschil tussen fitnesscentra over voeren van de handelsnaam “Life” of andere naam waarvan dit woord onderdeel uitmaakt; gedingstukken, hoor en wederhoor; proces-verbaal onjuist en onvolledig?; rechtsstrijd in hoger beroep, levert de vermelding in een proces-verbaal dat partijen de visie van de rechter ter zitting hebben onderschreven een gerechtelijke erkenning in de zin van art. 154 lid 1 Rv. op?, maatstaf; openbaarmaking van wijziging van met de wet strijdige handelsnaam, bevel.

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: