Gerechtshof Den Haag 30 januari 2024 Rechtbank Rotterdam 16 januari 2024 Hoge Raad 1 december 2023 Centrale Raad van Beroep 30 november 2023 Centrale Raad van Beroep 30 november 2023 Bekijk alles
ECLI:NL:HR:2006:AU6927 Hoge Raad 17 februari 2006

ECLI:NL:HR:2006:AU6927

Datum: 17-02-2006

Onderwerp: Eisen aan bewijslevering

Rechtsgebiedenregister: Arbeidsrecht

Vindplaats: Extern

Asbestzaak. Geschil tussen werkgever en de erven van een oud-werknemer over werkgeversaansprakelijkheid op grond van art. 7:658 BW wegens blootstelling van deze werknemer aan asbeststof gedurende zijn dienstverband in de periode 1965-1967 in de uitoefening van werkzaamheden als monteur bij verwarmingsinstallatiebedrijf; leidt onbekendheid van werkgever met het gevaar van het ontstaan van mesothelioom tot ontheffing van zijn aansprakelijkheid als de omstandigheden geen gevaar meebrachten voor asbestose?, verhoogde zorgvuldigheidsnorm, veiligheidsmaatregelen die naar de destijds bestaande kennis en inzichten van de werkgever konden worden verwacht; verlichting van bewijslast werkgever.

Ga naar uitspraak