Hoge Raad 17 februari 2006

ECLI:NL:HR:2006:AU9717

Datum: 17-02-2006

Uitspraak naam: Royal / Universal Pictures

Onderwerp(en): Nederlands recht

Rechtsgebiedenregister: Verbintenissenrecht

Internationaal verzekeringsgeschil n.a.v. een schikking binnen de filmindustrie; dekking polis, uitleg naar Nederlands recht van op de Londense beurs gesloten verzekering, Haviltex-maatstaf, ter beurze bestaande opvattingen; beroep op vervalbeding in een verzekeringsovereenkomst, derogerende werking van redelijkheid en billijkheid, motiveringsplicht; begroting schadeomvang op de voet van art. 6:97 BW, motiveringseisen.