ECLI:NL:HR:2012:BT2052

Datum: 17-01-2012

Onderwerp: Motivering beslissing rechter

Rechtsgebiedenregister: Strafrecht

Vindplaats: Extern

Artt. 359a Sv en 359.2 Sv. Het verweer strekkende tot bewijsuitsluiting heeft het Hof verworpen op gronden die zijn beslissing kunnen dragen. De klacht dat de motivering van het Hof niet voldoet aan het in art. 359.2 Sv ten aanzien van uitdrukkelijk onderbouwde standpunten gegeven motiveringsvoorschrift, stuit af op de omstandigheid dat het een verweer betreft als bedoeld in 359a.1 Sv. Conclusie AG: anders.

Ga naar uitspraak