Hoge Raad 17 juli 2020

ECLI:NL:HR:2020:1311

Datum: 17-07-2020

Onderwerp(en): Verzet ex art. 4:221 lid 3 BW

Rechtsgebiedenregister: Erfrecht

Erfrecht; procesrecht. Vereffening nalatenschap. Is vereffenaar ontvankelijk in cassatieberoep? Beschikking op verzet waartegen slechts cassatieberoep openstaat (art. 4:218 lid 3 en lid 5 BW; art. 187 lid 1 Fw)? Geschil over aflegging van rekening en verantwoording (art. 1:374 lid 2 BW) waartegen hoger beroep openstaat (art. 358 en 261 Rv)? Ambtshalve onderzoek rechtsmiddel. Zelfstandig kwalificeren bestreden beschikking.

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: