Hoge Raad 17 maart 2015

ECLI:NL:HR:2015:637

Datum: 17-03-2015

Onderwerp(en): Annotatie: Hoge Raad 17 maart 2015 | Strafmaatverweer

Rechtsgebiedenregister: Strafrecht

Strafmotivering. Het Hof heeft de strafoplegging, ook in het licht van hetgeen namens de verdachte in dat verband is aangevoerd, toereikend gemotiveerd. Art. 359.2 tweede volzin Sv noopte het Hof niet tot een nadere motivering. CAG: anders.

Spreker(s)

mr.-Gerlof-Meijer.jpg
mr. Gerlof Meijer

senior rechter Rechtbank Overijssel, auteur, docent en theatermaker

Bekijk profiel

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: