Hoge Raad 12 maart 2024 Hoge Raad 12 maart 2024 Hoge Raad 12 maart 2024 Hoge Raad 12 maart 2024 Hoge Raad 12 maart 2024 Bekijk alles
ECLI:NL:HR:2015:637 Hoge Raad 17 maart 2015

ECLI:NL:HR:2015:637

Datum: 17-03-2015

Onderwerp: Strafmaatverweren

Rechtsgebiedenregister: Strafrecht

Vindplaats: Avdr.nl


Strafmotivering. Het Hof heeft de strafoplegging, ook in het licht van hetgeen namens de verdachte in dat verband is aangevoerd, toereikend gemotiveerd. Art. 359.2 tweede volzin Sv noopte het Hof niet tot een nadere motivering. CAG: anders.

Ga naar uitspraak
Spreker(s)

mr. Gerlof Meijer

senior rechter Rechtbank Overijssel auteur, docent en theatermaker