Hoge Raad 17 maart 2020

ECLI:NL:HR:2020:436

Datum: 17-03-2020

Onderwerp(en): De Landelijke Handhavingsstrategie en de (niet-)ontvankelijkheid van het OM

Rechtsgebiedenregister: Strafrecht, Bestuursrecht

Economische zaak. Mestbassin bouwen zonder omgevingsvergunning (art. 2.1.1.e Wet algemene bepalingen omgevingsrecht). Kan Landelijke Handhavingsstrategie, waarop verdachte (wethouder met portefeuille handhaving, milieu en omgevingsvergunningen) zich beroept, worden aangemerkt als recht in de zin van art. 79 RO? Opvatting dat LHS recht is in de zin van art. 79 RO, is onjuist. Hof heeft terecht geoordeeld dat LHS zich naar inhoud en strekking niet ertoe leent jegens verdachte als rechtsregel te worden toegepast (vgl. ECLI:NL:HR:1990:ZC8556). Volgt verwerping.

AvdR-TV (1)