Hoge Raad 17 november 2017

ECLI:NL:HR:2017:2904

Datum: 17-11-2017

Onderwerp(en): Verzoek voorlopig getuigenverhoor

Rechtsgebiedenregister: Verbintenissenrecht, Burgerlijk procesrecht

Procesrecht. Onteigening SNS-aandeelhouders. Verzoek van Stichting Beheer SNS Reaal tot voorlopig getuigenverhoor met het oog op mogelijke schadevordering tegen SNS Reaal. Onaanvaardbare doorkruising van voor Ondernemingskamer aanhangige procedure tot waardevaststelling onteigende aandelen (art. 6:11 Wft)?

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: