Hoge Raad 17 oktober 2008

ECLI:NL:HR:2008:BE7201

Datum: 17-10-2008

Onderwerp(en): Grenzen rechtsstrijd

Rechtsgebiedenregister: Burgerlijk procesrecht

Procesrecht. Grenzen rechtsstrijd van partijen; afspraak ter comparitie dat onder overlegging van alle gedingstukken uit de andere procedure deze geacht kunnen worden te zijn herhaald en ingelast in de onderhavige procedure; niet voldoende om wat in die stukken aan stellingen en feiten is te vinden als aangevoerd in het onderhavige geding te beschouwen; de partij die zulke stellingen en feiten wil inroepen, dient dit op een zodanige wijze te doen dat dat voor de rechter en de wederpartij duidelijk is.

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: