Parket bij de Hoge Raad 26 januari 2024 Hoge Raad 12 januari 2024 Rechtbank Rotterdam 28 december 2023 Hoge Raad 22 december 2023 Hoge Raad 22 december 2023 Bekijk alles
ECLI:NL:HR:2010:BM6088 Hoge Raad 17 september 2010

ECLI:NL:HR:2010:BM6088

Datum: 17-09-2010

Uitspraak naam: Van Mierlo/OGP

Onderwerp: Mededeling van de reden voor de opschorting op grond van redelijkheid en billijkheid

Rechtsgebiedenregister: Verbintenissenrecht, Burgerlijk procesrecht, Vastgoedrecht

Vindplaats: Avdr.nl

Verbintenissenrecht. Opschortingsrecht; onder omstandigheden kan uit de eisen van redelijkheid en billijkheid voortvloeien dat een schuldenaar pas van een hem toekomend opschortingsrecht gebruik mag maken nadat hij zijn wederpartij heeft meegedeeld dat en op welke grond de opschorting plaatsvindt; daarbij is in het bijzonder van belang hetgeen de wederpartij ten tijde van de opschorting wist of uit de toen bestaande omstandigheden had behoren te begrijpen, en wat degene die opschort, toen met betrekking tot die wetenschap of dit begrijpen mocht aannemen.

Ga naar uitspraak
Spreker(s)

mr. Toine de Bie

senior raadsheer Gerechtshof Amsterdam docent Universiteit van Amsterdam