Hoge Raad 9 februari 2024 Hoge Raad 15 december 2023 Gerechtshof Amsterdam 12 december 2023 Kamer voor het notariaat in het ressort Arnhem-Leeuwarden 4 december 2023 Rechtbank Gelderland 4 december 2023 Bekijk alles
ECLI:NL:HR:2015:3619 Hoge Raad 18 december 2015

ECLI:NL:HR:2015:3619

Datum: 18-12-2015

Uitspraak naam: ABN AMRO/Marell

Onderwerp: De Ranitz q.q./Ontvanger-regel

Overige onderwerpen: ABN/AMRO, Bevoegdheid pandhouder tot uitwinning zekerheden die zijn verbonden aan vordering pandgever op derden, Inzagerecht stil pandhouder, de schikkende pandhouder, verpandingsverbod , Pandrecht, Pandrecht op gesecureerde vordering, Pandrecht/ hypotheek en cessie, Verpande vordering, gesecureerde vordering, Voorgeschreven Jurisprudentie ECLI:NL:RBMNE:2019:5998 ECLI:NL:HR:2014:415 (IA/ Neo -River) ECLI:NL:HR:2015:3619 (ABN Amro/ Marell ) ECLI:NL:HR:2016:2833 (Megalim /De Veenbloem)

Rechtsgebiedenregister: Financieel recht, Insolventierecht

Vindplaats: Avdr.nl

Goederenrecht. Bevoegdheid pandhouder tot uitwinning zekerheden die zijn verbonden aan vordering pandgever op derden. HR 11 maart 2005, ECLI:NL:HR:2005:AS2619, NJ 2006/362. Verbod van herverpanding (art. 3:242 BW).

Ga naar uitspraak
Spreker(s)

prof. mr. Dennis Faber

senior adviser Clifford Chance LLP hoogleraar burgerlijk recht Radboud Universiteit Nijmegen lid dagelijks bestuur onderzoekcentrum onderneming & recht Radboud Universiteit Nijmegen