ECLI:NL:HR:2018:2323

Datum: 18-12-2018

Onderwerp: Smartphone

Rechtsgebiedenregister: Strafrecht

Vindplaats: Extern

Rechtmatigheid onderzoek smartphone. Invoer cocaïne in zakken taartmix (art. 2.A Opiumwet) en bezit kinderporno (art. 240b.1 Sr). N.a.v. douanecontrole op Schiphol is t.a.v. verdachte verdenking ontstaan t.z.v. invoer cocaïne, waarna ex art. 94 Sv zijn smartphone in beslag is genomen en is onderzocht waarbij kinderporno is aangetroffen. HR herhaalt relevante overwegingen uit ECLI:NL:HR:2017:584 m.b.t. onderzoek aan inbeslaggenomen elektronische gegevensdragers en geautomatiseerde werken. Hof heeft vastgesteld dat met gebruikmaking van technische hulpmiddelen onderzoek is gedaan naar in de mobiele telefoon opgeslagen of beschikbare gegevens, in het bijzonder foto's, filmbestanden en Whatsapp-gesprekken, n.a.v. bij een zgn. quickscan aangetroffen videobestand dat het vermoeden deed rijzen dat de smartphone kinderpornografisch beeldmateriaal bevatte. Hof had bij de beoordeling of art. 94 Sv een toereikende wettelijke grondslag vormt voor het door de opsporingsambtenaren verrichte nadere onderzoek aan de inbeslaggenomen smartphone moeten vaststellen of met dat onderzoek een meer dan beperkte inbreuk op de persoonlijke levenssfeer is gemaakt. Het oordeel is in zoverre niet toereikend gemotiveerd. Volgt partiële vernietiging en terugwijzing.

Ga naar uitspraak