Hoge Raad 18 februari 2014

ECLI:NL:HR:2014:359

Datum: 18-02-2014

Onderwerp(en): Termijnen

Rechtsgebiedenregister: Arbeidsrecht

Verdachte wordt n-o verklaard in zijn cassatieberoep, nu niet binnen de in art. 437.2 Sv genoemde termijn door een raadsman een schriftuur houdende middelen van cassatie is ingediend.

Spreker(s)

web3.jpg
mr. Herman van der Meer

raadsheer Gerechtshof Amsterdam

Bekijk profiel

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: