Hoge Raad 18 februari 2014

ECLI:NL:HR:2014:359

Datum: 18-02-2014

Onderwerp(en): Termijnen

Verdachte wordt n-o verklaard in zijn cassatieberoep, nu niet binnen de in art. 437.2 Sv genoemde termijn door een raadsman een schriftuur houdende middelen van cassatie is ingediend.

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: