Hoge Raad 26 april 2024 Hoge Raad 5 april 2024 Hoge Raad 5 april 2024 Parket bij de Hoge Raad 5 april 2024 Rechtbank Rotterdam 4 april 2024 Bekijk alles
ECLI:NL:HR:2018:725 Hoge Raad 18 mei 2018

ECLI:NL:HR:2018:725

Datum: 18-05-2018

Onderwerp: Bezwaren van OR moeten in advies staan

Overige onderwerpen: Wie moet advies vragen over welk besluit

Rechtsgebiedenregister: Ondernemingsrecht, Arbeidsrecht

Vindplaats: Avdr.nl


Ondernemingsrecht. Medezeggenschap. WOR. Beroep ondernemingsraad tegen besluit Stichting Holland Casino tot juridische afsplitsing van haar vermogen naar een nieuw op te richten NV, waarbij de Stichting de aandelen in die NV verkrijgt, en aansluitende ontbinding en vereffening van de Stichting, waarbij aandelen in de NV als overschot van de vereffening van de Stichting aan de Staat zullen worden overgedragen. Marginale toetsing door Ondernemingskamer (art. 26 lid 4 WOR). Rol van mogelijke toekomstige privatisering. Wordt met de juridische afsplitsing de in art. 2:18 lid 6 BW opgenomen vermogensklem omzeild? Vereiste dat de door de Ondernemingskamer te toetsen bezwaren in het advies van de ondernemingsraad tot uitdrukking zijn gebracht.

Ga naar uitspraak
Spreker(s)

mr. Loe Sprengers

advocaat Sprengers Advocaten