Hoge Raad 18 november 2011

ECLI:NL:HR:2011:BU4900

Datum: 18-11-2011

Onderwerp(en): Uitgezonderde opdrachten

Rechtsgebiedenregister: Aanbestedingsrecht

Aanbesteding; Besluit aanbestedingsregels overheidsopdrachten (Bao). Verbodsvordering tegen gemeente voor gunning opdracht ter zake van verwerking huishoudelijk afval zonder voorafgaande openbare aanbesteding. Juist oordeel dat overheidsbedrijf waaraan uitsluitend recht voor afvalverwerking is toegekend aanbestedende dienst is als bedoeld in art. 17 Bao. Behoeften van algemeen belang die niet van commerciële of industriële aard zijn als bedoeld in art. 1 lid 9 Richtlijn 2004/18/EG en art. 1, aanhef en onder q, Bao. Uitsluitend recht in de zin van art. 17 Bao. Recht heeft betrekking op dienst of activiteit binnen bepaald geografisch gebied als bedoeld in art. 1, aanhef en onder bbb, Bao, ook al vindt verwerking zelf plaats buiten gemeentegrenzen. Art. 18 Richtlijn 2004/18/EG eist niet dat alleenrecht is verleend voor bepaald geografisch gebied. Geen strijd met EU-recht. Teckal-doctrine van toepassing en dus verder geen toetsing aan EU-recht.

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: