Hoge Raad 12 maart 2024 Hoge Raad 12 maart 2024 Hoge Raad 12 maart 2024 Hoge Raad 5 maart 2024 Hoge Raad 5 maart 2024 Bekijk alles
ECLI:NL:HR:2022:1472 Hoge Raad 18 oktober 2022

ECLI:NL:HR:2022:1472

Datum: 18-10-2022

Onderwerp: Straftoemetingsvrijheid

Overige onderwerpen: Strafmotivering

Rechtsgebiedenregister: Strafrecht

Vindplaats: Avdr.nlBeschadiging van bij dubbele liquidatie gebruikte auto door deze in brand te steken, art. 350 Sr. Strafmotivering (gevangenisstraf van 5 maanden) en feiten van algemene bekendheid. Kon hof in strafmotivering als feit van algemene bekendheid betrekken dat het in brand steken van een auto doorgaans dient ter vernietiging van (dader)sporen om zo opsporing te hinderen? Rechtspraak van HR over feiten van algemene bekendheid a.b.i. art. 339.2 Sv heeft betrekking op bewijsrecht en is niet z.m. van toepassing op motivering van opgelegde straf. HR herhaalt relevante overwegingen uit HR:2022:975 m.b.t. vrijheid van feitenrechter bij straftoemeting. Strafoplegging is toereikend gemotiveerd. Dat hof in zijn strafmotivering heeft betrokken dat “het als algemeen bekend [mag] worden verondersteld dat het in brand steken van een auto doorgaans dient ter vernietiging van (dader)sporen om zo opsporing te hinderen”, is niet onbegrijpelijk.
Volgt verwerping. CAG: anders.

Ga naar uitspraak
Spreker(s)

mr. Linda Kesteloo

docent Vrije Universiteit Amsterdam