Hoge Raad 18 september 1996

ECLI:NL:HR:1996:AD2602

Datum: 18-09-1996

Uitspraak naam: `s-Gravenhage/Metterwoon

Onderwerp(en): Eenmalige schade

Rechtsgebiedenregister: Onteigeningsrecht

Uitgesproken onteigening. Komt de eigenaar naast een vergoeding voor de waarde van het onteigende ook nog een vergoeding toe voor de kosten van wederbelegging in onroerende zaken?

Spreker(s)

mr.-B.S.-ten-Kate-image.jpg
mr. B.S. ten Kate

advocaat, partner Nysingh Advocaten

Bekijk profiel

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: