Hoge Raad 18 september 1996

ECLI:NL:HR:1996:AD2602

Datum: 18-09-1996

Uitspraak naam: `s-Gravenhage/Metterwoon

Onderwerp(en): Eenmalige schade

Rechtsgebiedenregister: Onteigeningsrecht

Uitgesproken onteigening. Komt de eigenaar naast een vergoeding voor de waarde van het onteigende ook nog een vergoeding toe voor de kosten van wederbelegging in onroerende zaken?

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: