Hoge Raad 19 april 2013

ECLI:NL:HR:2013:BZ2904

Datum: 19-04-2013

Onderwerp(en): Mondelinge behandeling

Rechtsgebiedenregister: Verbintenissenrecht, Ondernemingsrecht, Letselschaderecht, Burgerlijk procesrecht

Erfrecht. Legaten. Uitleg notariële akte waarin vastlegging erfdienstbaarheid; objectieve maatstaf. Procesrecht; schriftelijk pleidooi; pleitnota in verband met omvang terecht buiten toepassing gelaten? Landelijk procesreglement voor civiele dagvaardingszaken bij de gerechtshoven 2008.

Spreker(s)

mr-v2.-ROUNDEL.jpg
mr. dr. Luuk Reurich

raadsheer plaatsvervanger Gerechtshof Den Haag, rechter plaatsvervanger Rechtbank Noord-Holland

Bekijk profiel
Gert-van-Rijssen.jpg
prof. mr. Gert van Rijssen

raadsheer Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, bijzonder hoogleraar rechtspraak Radboud Universiteit Nijmegen

Bekijk profiel

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: