Hoge Raad 19 april 2013

ECLI:NL:HR:2013:BZ2904

Datum: 19-04-2013

Onderwerp(en): Mondelinge behandeling

Rechtsgebiedenregister: Verbintenissenrecht, Ondernemingsrecht, Letselschaderecht, Burgerlijk procesrecht

Erfrecht. Legaten. Uitleg notariële akte waarin vastlegging erfdienstbaarheid; objectieve maatstaf. Procesrecht; schriftelijk pleidooi; pleitnota in verband met omvang terecht buiten toepassing gelaten? Landelijk procesreglement voor civiele dagvaardingszaken bij de gerechtshoven 2008.

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: