Hoge Raad 19 januari 2007

ECLI:NL:HR:2007:AZ1488

Datum: 19-01-2007

Onderwerp(en): Gemeenschap

Rechtsgebiedenregister: Erfrecht

Familierecht. Verdeling huwelijksgoederengemeenschap bij wege van echtscheidingsconvenant, onrechtmatige daad (verzwijging); samenloop?, de aan de bevoegdheid tot vernietiging van een verdeling (art. 3:196 BW) verbonden vervaltermijn van art. 3:200 BW staat niet eraan in de weg dat na het verstrijken daarvan een deelgenoot jegens de ander een vordering tot schadevergoeding op grond van onrechtmatige daad instelt; onrechtmatigheid, geen gebondenheid aan (voorlopige) beslissing in geding na verwijzing.

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: