Hoge Raad 19 juli 2019

ECLI:NL:HR:2019:1234

Datum: 19-07-2019

Uitspraak naam: Achmea Interne Diensten

Onderwerp(en): Hoger beroep | stond het de werknemer vrij om voor het eerst in appèl een beroep te doen op feiten en omstandigheden die zich hebben voorgedaan vóór de beslissing in eerste aanleg?

Rechtsgebiedenregister: Arbeidsrecht

Arbeidsrecht. Beroep op opzegverbod bij ziekte (art. 7:670 lid 1 BW) en op omstandigheid dat disfunctioneren wordt veroorzaakt door ziekte of gebrek, voor het eerst in hoger beroep (art. 7:669 lid 3, onder d, BW). Toetsingsmoment. Herstelfunctie hoger beroep.