Hoge Raad 19 juni 2020

ECLI:NL:HR:2020:1090

Datum: 19-06-2020

Onderwerp(en): Recente uitspraken

Rechtsgebiedenregister: Verbintenissenrecht, Transport- en handelsrecht, Verzekeringsrecht, Gezondheidsrecht, Burgerlijk procesrecht, Vastgoedrecht

Wetsartikelen: Art. 6:74 BW, Art. 6:75 BW, Art. 7:446 BW, Art. 6:77 BW

Prejudiciële vragen (art. 392 Rv). Verbintenissenrecht. Geneeskundige behandelingsovereenkomst (art. 7:446 BW). Gebrekkige PIP-borstimplantaten, waarmee gefraudeerd is door de producent. Tekortkoming van ziekenhuis? Toerekenbaarheid? (Art. 6:74 BW, art. 6:75 BW, art. 6:77 BW).

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: