Hoge Raad 19 juni 2020

ECLI:NL:HR:2020:1090

Datum: 19-06-2020

Onderwerp(en): Aansprakelijkheid ziekenhuis voor PIP-borstimplantaten

Rechtsgebiedenregister: Verbintenissenrecht, Transport- en handelsrecht, Verzekeringsrecht, Gezondheidsrecht, Burgerlijk procesrecht, Vastgoedrecht

Wetsartikelen: Art. 6:74 BW, Art. 6:75 BW, Art. 6:77 BW, Art. 7:446 BW

Prejudiciële vragen (art. 392 Rv). Verbintenissenrecht. Geneeskundige behandelingsovereenkomst (art. 7:446 BW). Gebrekkige PIP-borstimplantaten, waarmee gefraudeerd is door de producent. Tekortkoming van ziekenhuis? Toerekenbaarheid? (Art. 6:74 BW, art. 6:75 BW, art. 6:77 BW).

Spreker(s)

mr-v2.-dr.-M.-Aksu-image.jpg
mr. dr. M. Aksu

rechter Rechtbank Overijssel

Bekijk profiel
mr-v2.-A.-Beijering-Beck-image.jpg
mr. A. Beijering-Beck

advocaat, Nysingh advocaten en notarissen

Bekijk profiel
mr.-A.V.T.-de-Bie-image.jpg
mr. Toine de Bie

senior raadsheer gerechtshof Amsterdam, parttime docent privaatrecht Universiteit van Amsterdam

Bekijk profiel
mr.-G.-Kooijman-image.jpg
mr. G. Kooijman

advocaat, Nysingh advocaten en notarissen

Bekijk profiel
mr-v2.-dr.-L.-Reurich-image.jpg
mr. dr. Luuk Reurich

raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag en rechter-plaatsvervanger Rechtbank Noord-Holland

Bekijk profiel
mr-v2.-dr.-H.-Wammes-image.jpg
mr. dr. H. Wammes

raadsheer Hof Arnhem-Leeuwarden, universitair hoofddocent Burgerlijk Recht Radboud Universiteit Nijmegen

Bekijk profiel