Hoge Raad 12 maart 2024 Hoge Raad 12 maart 2024 Hoge Raad 12 maart 2024 Hoge Raad 12 maart 2024 Hoge Raad 12 maart 2024 Bekijk alles
ECLI:NL:HR:2019:384 Hoge Raad 19 maart 2019

ECLI:NL:HR:2019:384

Datum: 19-03-2019

Onderwerp: Opzet in het verkeer

Overige onderwerpen: Verschil tussen opzet en schuld

Rechtsgebiedenregister: Strafrecht

Vindplaats: Avdr.nl


Doodslag en poging doodslag in verkeer door als bestuurder van bedrijfsauto ’s nachts zonder geldig rijbewijs en onder invloed van alcohol op weg, waar maximumsnelheid van 80 km per uur geldt, te rijden en motor aan te rijden, ten gevolge waarvan bestuurster motor komt te overlijden en passagier motor zwaar lichamelijk letsel oploopt, art. 287 Sr. Toereikend bewijs voorwaardelijk opzet op dood motorrijder en haar passagier? HR herhaalt relevante overwegingen uit ECLI:NL:HR:2003:AE9049 m.b.t. voorwaardelijk opzet op de dood. Bewijsvoering houdt m.b.t. gedragingen van verdachte t.t.v. bewezenverklaarde feiten in dat hij onder invloed van grote hoeveelheid alcohol was, dat hij niet beschikte over rijbewijs voor categorie B en dat hij met aanzienlijk hogere snelheid reed dan door hem niet waargenomen motor. Niet gebleken is dat verdachte aldaar geldende maximumsnelheid heeft overschreden, terwijl ook geen nadere vaststellingen zijn gedaan m.b.t. rijgedrag. ’s Hofs kennelijk oordeel dat voormelde gedragingen van verdachte naar hun uiterlijke verschijningsvorm moeten worden aangemerkt als zozeer gericht op dood van personen op motor dat het niet anders kan zijn dan dat verdachte aanmerkelijke kans daarop bewust heeft aanvaard, is niet toereikend gemotiveerd. Dat Hof heeft vastgesteld dat, voordat verdachte de weg op ging, hij vanwege zijn alcoholgebruik is gewaarschuwd om niet te gaan rijden alsmede dat hij eerder terecht heeft gestaan wegens rijden onder invloed, maakt dat niet anders. Volgt partiële vernietiging en terugwijzing.

Ga naar uitspraak
Spreker(s)

mr. Rob ter Haar

plaatsvervangend rechter Rechtbank Overijssel docent Universiteit Utrecht

prof. mr. Dirk Herman de Jong

emeritus hoogleraar Rijksuniversiteit Groningen straf- en strafprocesrecht