Prejudiciële vragen (art. 392 Rv). Internationaal privaatrecht, huwelijksvermogensrecht. Verzet de Nederlandse openbare orde (art. 10:6 BW) zich tegen toepassing van naar vreemd recht rechtsgeldig overeengekomen bepalingen in huwelijkse voorwaarden en, zo ja, tot welke rechtsgevolgen leidt dit?

Spreker(s)

prof.-dr.-Freek-Schols.jpg
prof. mr. Freek Schols

hoogleraar Radboud Universiteit privaatrecht, in het bijzonder notarieel recht

Bekijk profiel
prof.-mr.-dr.-Ian-Sumner.jpg
prof. mr. dr. Ian Sumner

plaatsvervangend rechter Rechtbank Overijssel hoogleraar familierecht en internationaal privaatrecht Tilburg University

Bekijk profiel
Paul-Vlaardingerbroek.jpg
em. prof. mr. Paul Vlaardingerbroek

raadsheer plaatsvervanger Gerechtshof Den Haag Emeritus hoogleraar familie- en jeugdrecht Tilburg University

Bekijk profiel