Hoge Raad 19 oktober 2007

ECLI:NL:HR:2007:BA7024

Datum: 19-10-2007

Uitspraak naam: VODAFONE | ETC

Onderwerp(en): Haliltex-maatstaf

Rechtsgebiedenregister: Verbintenissenrecht

Verbintenissenrecht. Contractsontduiking, oneigenlijk gebruik van voordeelregeling beltegoed; uitleg algemene voorwaarden, Haviltex-maatstaf, aanvullende werking van de redelijkheid en billijkheid; geen rekening houden met gerechtvaardigde belangen van contractuele wederpartij, onrechtmatige daad?

Up-to-date blijven over Hoge Raad 19 oktober 2007

Spreker(s)

mr-v2.-ROUNDEL.jpg
mr. dr. Luuk Reurich

raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag en rechter-plaatsvervanger Rechtbank Noord-Holland

Bekijk profiel

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: