Hoge Raad 19 oktober 2018

ECLI:NL:HR:2018:1979

Datum: 19-10-2018

Onderwerp(en): Herstel dienstbetrekking

Rechtsgebiedenregister: Sociaal-zekerheidsrecht, Burgerlijk procesrecht, Arbeidsrecht

Toetsingsmoment opzegverbod ziekte bij g-grond. Ex tunc. Hof houdt wel rekening met deskundigenoordeel dat betrekking heeft op de situatie ten tijde van de procedure in eerste aanleg, maar pas in hoger beroep in het geding wordt gebracht.

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: