Hoge Raad 19 september 2014

ECLI:NL:HR:2014:2694

Datum: 19-09-2014

Onderwerp(en): STAK

Rechtsgebiedenregister: Erfrecht

Art. 3.110 Wet IB 2001, art. 3.120, lid 1, onderdeel b, Wet IB 2001 (tekst 2004). Is de aan een stichting betaalde erfpachtcanon aftrekbaar?