Hoge Raad 19 september 2003

ECLI:NL:HR:2003:AK8291

Datum: 19-09-2003

Onderwerp(en): Afkoop

Rechtsgebiedenregister: Personen- en familierecht

Nr. 38.315 19 september 2003 wv gewezen op het beroep in cassatie van de Staatssecretaris van Financiën tegen de uitspraak van het Gerechtshof te Leeuwarden van 17 mei 2002, nr. BK 93/01, betreffende na te melden aan X te Z opgelegde aanslag in de inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen en de daarbij gegeven beschikking inzake heffingsrente. 1. Aanslag, bezwaar en geding voor het Hof...

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: